Comic Contest 2022

Nordiska fantasyserier har under de senaste åren gjort succé i hela Skandinavien med serier som ”Norrsken”, ”Ragnarök” och ”Vei”. Med hundra tusentals böcker sålda vittnas det om en ny guldålder för nordiska serietidningar inspirerade av manga, fantasy och nordisk mytologi. Nu lanserar Egmont Comics ett nytt prestigefyllt seriepris och tävling på jakt efter en ny serietecknarstjärna!

Serietävlingen är begränsad till tecknade serier inom genrerna episka serier, fantasy och manga, och som är anpassade för längre berättelser i bok- och albumformat. Serierna ska rikta sig mot åldersgruppen barn och unga.

Hur man deltar:

Tävlingsperioden startar den 21:e maj 2022 och avslutas 1 november. Kravet på de inskickade bidragen är minst fem helt färdiga seriesidor + en text på max en sida lång synopsis. Deltagare är också välkomna att bifoga konceptkonst och karaktärsbeskrivningar. Skicka ditt bidrag till comiccontest@egmont.se. Det inskickade materialet får inte överskrida 10 MB.

Vinnaren i tävlingen mottar en prischeck på hela 50 000 kr, samt en chans att få sin serie förverkligad och publicerad genom Egmont Comics. Detta gäller även andra- och tredjepristagarna som vinner vardera 30 000 kr respektive 20 000 kr. Egmont kommer att ha en option att publicera de vinnande bidragen under ett år från det att vinnarna utses.

Vinnarna kommer att tillkännages i slutet av 2022.

Juryn består representanter från Egmont Comics samt serietecknarna Karl Johnsson (Vei), Malin Falch (Norrsken), Fabian Göranson (Hokus Pokus), Lina Neidestam (Zelda) och Gunnar Krantz (professor i visuell kommunikation, Malmö Universitet).

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingen:

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Egmont Story House AB, 205 07 Malmö
 4. För att delta i tävlingen måste ditt bidrag vara på svenska.
 5. Tävlingsperioden startar den 21:e maj 2022 och avslutas 1 november.
 6. Tävlingsbidraget ska bestå av minst fem helt färdiga seriesidor samt en text på maximalt en sida lång synopsis. Deltagare är också välkomna att bifoga konceptkonst och karaktärsbeskrivningar.
 7. Tävlingsbidragen skickas till comiccontest@egmont.se. Det inskickade materialet får inte överskrida 10 MB. Ingen bekräftelse på mottaget tävlingsbidrag skickas.
 8. Genom att delta i tävlingen intygar du att du är upphovsperson till bidraget. Egmont Story House AB förbehåller sig rätten att flagga och/eller ta bort bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande liksom sådana bidrag som kan vara föremål för rättighetsintrång. Diskvalificering av bidrag kan ej överklagas.
 9. Tävlingar bedöms av en jury. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Utöver namngiven jury ingår representanter från Egmont Story House AB.
 10. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinsten kan inte bytas mot annan egendom eller andra produkter. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 11. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post.
 12. Deltagande i tävlingen är villkorad av att de eventuella vinnarna ger Egmont Story House AB (556046-9206) en automatisk och oåtergivlig förstahandsrätt (s.k. option) till bidraget. Förstahandsrätten innebar att Egmont Story House AB inom 12 månader från det datum som vinnarna tillkännagivs kan välja att publicera bidraget i en publikation eller i bokformat, under gängse gällande ersättningsmodell till upphovsman. Vinnaren har inte rätt att publicera bidraget på andra sätt under 12-månadsperioden.
 13. Egmont Story House AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Egmont Story House AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

Om Egmont Comics 
Egmont Comics är en del av Story House Egmont, som är en av Nordens ledande och mest traditionsrika medieverksamheter. Inom våra tre huvudområden – Media, E-commerce och Agencies – utvecklar vi engagerande innehåll, högkvalitativa produkter, innovativa tjänster och personliga mötesplatser. Vi är passionerade historieberättare och har en brinnande vilja att göra gott. Genom vår ägare, stiftelsen och mediekoncernen Egmont, skänker vi varje år en stor del av vårt överskott för att stötta barn och unga som har det svårt i livet. Läs mer på www.storyhouseegmont.se